Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Stichting Triathlon Zwolle, gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51992590, hierna te noemen: `de Stichting`.

Wie zijn we

Wij zijn Stichting Triathlon Zwolle, een stichting (op)gericht op het voorbereiden en organiseren van een triathlon in de gemeente Zwolle. Ons site adres is: http://www.triathlonzwolle.nl.

Persoonsgegevens

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel jouw vraag dan gerust per e-mail aan: info@triathlonzwolle.nl.

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelPersoonsgegevensGrondslagBewaartermijnGrondslag
AdministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Leeftijd
Geslacht  
Uitvoering van de deelname aan de Triathlon ZwolleGedurende de voorbereiding en uitvoering van de triathlon van het betreffende jaar en daarna alleen naam, leeftijd en geslacht en prestatiegegevens voor de uitslagen. Bank- en betaalgegevens worden een half jaar na het evenement vernietigd.Bestuur
Nederlandse Triathlonbond
Organisatie evenement  
Historie van het evenementNaam (voor- en achternaam)
Woonplaats
Categorie-indeling
Prestaties
Uitvoering van de deelname aan de Triathlon Zwolle.  De uitslagen worden onbepaalde termijn bewaard ten behoeve van het vastleggen van de historie van het evenementBestuur
Een door het bestuur aan te wijzen instelling ten behoeve van behoud geschiedenis van het evenement.
PubliciteitNaam
Woonplaats
Deelnamecategorie
Prestatie
Foto’s
Uitvoering van de deelname aan de Triathlon Zwolle.  De uitslagen van het evenement worden ter beschikking van de media gesteld en op de website van de stichting vermeld.Media
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbriefVoornaam
Achternaam
E-mailadres  
Uitvoering van de deelname aan de Triathlon Zwolle. De gegevens worden gebruikt om deelnemers te informeren over het volgende evenement. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd of eerder op verzoek van de betrokkene.E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeterenCookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
IP-gegevens
ToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.Websitebeheerder
Analytics tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internet instellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Met wie we je gegevens delen

Zonder jouw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Stichting met je heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Je hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Stichting raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Stichting Triathlon Zwolle

E-mail:                          info@triathlonzwolle.nl

Telefoonnummer:          038 8885519

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.